Säg er mening

Share this Page

Joint Dockers and Seafarers Conference, 8 August 2010

”Vid ITF:s kongress 2014 kommer ni att fatta viktiga beslut och fastställa prioriteringar för transportförbund globalt under de kommande fyra åren. Ni kommer att välja ITF-ledare. Ni kommer att utbyta fackliga framgångar, reflektera över erfarenheter och forma framtiden. Ni kommer att inspirera, skapa starka förbindelser och bekräfta det faktum att vid övergången från global kris till global rättvisa så går transportförbund till motangrepp. ITF:s kongress är er kongress, kom med.”

Steve Cotton, ITF:s tillförordnade generalsekreterare

Kongressen 2014 var mycket framgångsrik och dess påverkan är beroende av ert fortsatta engagemang.


Vilka är dina intryck från kongressen? Berätta för oss!

Har du några tankar om vad vi kan förbättra till nästa gång? Vi vill gärna att du hör av dig till oss!

Undersökningen om 2014 års kongress finns nu på webben. Om du har fem minuter att avvara vore vi tacksamma om du kan besvara frågorna i undersökningen och hjälpa oss att planera framtidens kongresser.

Om du t.ex. gick vilse på vägen till ett sidoevenemang, fullkomligt älskade din surfplatta, eller fick blåsor på fötterna efter att ha dansat på världsmusikevenemanget i måndags kväll, vill vi gärna att du berättar om det för oss!

Engelska
Franska
Spanska
Arabiska
Portugisiska
Tyska
Svenska
Bulgariska
Ryska