Er kongress

Share this Page

Joint Dockers and Seafarers Conference, 8 August 2010

”Vid ITF:s kongress 2014 kommer ni att fatta viktiga beslut och fastställa prioriteringar för transportförbund globalt under de kommande fyra åren. Ni kommer att välja ITF-ledare. Ni kommer att utbyta fackliga framgångar, reflektera över erfarenheter och forma framtiden. Ni kommer att inspirera, skapa starka förbindelser och bekräfta det faktum att vid övergången från global kris till global rättvisa så går transportförbund till motangrepp. ITF:s kongress är er kongress, kom med.”

Steve Cotton, ITF:s tillförordnade generalsekreterare

Kongressens påverkan och resultat är beroende av ert engagemang.

  • Läs om hur ni kan delta och se till att läsa alla dokument innan kongressen börjar – de kommer att läggas upp i början av 2014, så snart de är klara.
  • Bekanta er med dagordningen – det finns redan ett utkast som ni kan läsa igenom och få reda på mer om vad kongressen innehåller, tider och datum.
  • Slutligen så kommer vi att lansera vår interaktiva kommentarsfunktion i början av 2014 med namnet Vi utarbetar en strategi. Funktionen innebär en möjlighet för er att uttrycka era åsikter om centrala frågor som påverkar globala transportförbund idag. Vi har uppskattat alla bidrag från dem som deltagit i debatterna elektroniskt under förra årets regionala konferenser – ni kan läsa mer om detta på regionernas webbplatser: Asien/Stillahavsregionen, Arabvärlden, Afrika och Americas.