Conference Updates

news
Kvinnliga transportare på frammarsch

Att våra branscher sedan länge varit mansdominerade är ingen nyhet. Detta gäller både i Sverige och utomlands.

Men mycket görs från fackens håll för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, jobbet och inom förbunden. En helt avgörande fråga inför framtiden.

12 August 2014
news
Vi är alla en facklig familj …

… och tillsammans genom att organisera längs leveranskedjan och genom inspirerande riktad aktion kan vi vinna.”

Dessa ord startade civilflygsektionens konferens, tillsammans med denna film som täcker verksamheten under de gångna 4 åren.

Efter att ha fokuserat på det förgångna såg ombuden på sina framtida strategier. De uppväckte sin kamp mot outsourcing. Shane O'Brien, från Transport Workers of Australia noterade hur "På min flygplats har mitt flygbolag inte anställt några nya arbetstagare på åratal". Konferensen beslöt också att agera mot angrepp på förbund i vissa flygbolag. Hubert Hollerich från OGBL summerade arbetstagares situation när ett flygbolag i Luxembourg delvis köptes av Qatar Airways: "Det var en diktatur! De ville till och med att vi skulle ha qatariska arbetskontrakt i Luxemburg."

Arbetstagarföreträdare beslöt att fortsätta sin kamp för mer bestämmelser. Sara Nelson från AFA-CWA krävde bestämmelser för luftkvaliteten ombord: "En del personal inom civilflyget förgiftas!"

Även om kvinnor och unga människor redan är representerade i fackförbund, så planerar ITF att uppnå mer i framtiden. Giannina Fiora Del Fabro från Sindicato de Tripulantes de Cabina Lan Express satte ord på förbundens beslutsamhet och sa "Vi ska fokusera på ungdomar och kvinnor!” Innan konferensen avslutades upprepade förbunden sin starka uppfattning att vinster aldrig bör sättas före säkerhet. Fatima Ajouz, från Lebanese Cabin Crew Association, noterade att flygtider behövde begränsas i arbetstagarnas intresse och för passagerarnas säkerhet. 


Konferensen slutade med nomineringen av Oliver Richardson och Joe Tiberi till ordförande och vice ordförande för civilflygsektionens kommitté, efter vilken man hedrade offren för Malaysian airlines flight MH17.

12 August 2014
news
- MODERNE SLAVERI

Utnyttingen av østeuropeiske lastebilsjåfører i Vest-Europa, er en form for moderne slaveri. Sosial dumping hos dere i Vest-Europa er en ulykke for oss, sa Ekaterina Jordanova, lederen for den bulgarske transportarbeiderføderasjonen (FTTUB), da prosjektet "Organising Cross Border Drivers" ble presentert på et seminar i Sofia tirsdag. Seminaret var en del av denpågående kongressen i den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF).

Prosjektet er organisert i regi av den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Transportarbeiderforbund i Danmark (3F), Belgia (AVC Transcom og BTB-ABVV), Nederland (FNV Bondgenoten) Bulgaria (FTTUB) og Romania (SLT) deltar i prosjektet.

- Målsettingen med prosjektet er gjennom internasjonalt samarbeid å bedre lønns- og arbeidsforhold for de østeuropeiske lastebilsjåførene, sa Jan Villadsen, lederen for transportseksjonen i 3F på seminaret.

Prosjektet har blant annet gjennomført en undersøkelse blant lastebilsjåfører i Europa. Den viste at de dårligst betalte sjåførene fra Øst-Europa, hadde en månedslønn på noen få hundre Euro, mange hadde ingen lønn under fravær og ferie, og hadde svært vanskelige og kummerlige forhold både med hensyn til matlaging og personlig hygiene.

Transportarbeiderforbundene i Danmark, Belgia og Nederland forsøker også å bistå lastebilsjåfører fra Bulgaria og Romania når de trenger det.

Prosjektet skal nå videreføres. Jan Villadsen i 3F håper at flere transportarbeiderforbund i Europa vil delta i prosjektet.
- Transportbransjen er internasjonal, så det må også vi i fagbevegelsen være, sa Jan Villadsen ved avslutningen av seminaret.

Tekst og foto: Bjørn Sandnes (Norsk Transportarbeiderforbund)

12 August 2014
news
Flyg, väg, sjöfart och hamnar: vi sätter arbetare först - röster från kongressgolvet

"En del arbetare inom civilflyget håller på att förgiftas. Vi behöver bestämmelser om luftkvaliteten på flygplan.
Sara Nelson, AFA-CWA, USA

"Det lönar sig att tänka tvärsektionellt - ett enda e-postmeddelande från oss som sa att vi inte tänker använda ett visst flygbolag hjälpte flygarbetare att nå en seger".
Abdulgani Serang, NUSI, Indien

"Förmågan att skapa solidaritet och bygga upp solidaritet kommer att vara av yttersta vikt under de kommande fyra åren - massmobilisering, vilket det talas om i kongressens temadokument, visar arbetsgivare att vi kan kämpa emot."
Sharon James, ITF:s hamnarbetaresektion

"Vi måste kräva att arbetstider begränsas. Trötthet är ett problem för personal och för säkerhet på flygplan."
Fatima Ajouz, Lebanese Cabin Crew Association

12 August 2014
news
David Cockroft tar farväl

David Cockroft höll sitt tal och tog farväl igår. Läs om det här

12 August 2014