Кажете думата си

Share this Page

Joint Dockers and Seafarers Conference, 8 August 2010

“На Конгреса на ITF, 2014, вие ще вземете важни решения и ще определите приоритетите за транспортните синдикати в световен мащаб през следващите четири години. Вие ще изберете лидерите на ITF. Ще споделите успехите на транспортните синдикати, ще обсъждате опита и ще формирате бъдещето. Вие ще се вдъхновявате, ще изградите силни връзки и ще потвърдите факта, че в прехода от глобална криза към глобална справедливост, транспортните синдикати отвръщат на удара. Конгресът на ITF е ваш конгрес, присъединете се към нас."

Стивън Котън, Изпълняващ длъжността Генерален секретар на ITF

Нашият Конгрес 2014 беше изключително успешен. Неговото въздействие зависи от вашето непрекъснато по-нататъшно участиие.


Как намирате Конгреса? Споделете!

Харесва ли ви Конгреса досега? Имате ли идеи за това как бихме могли да го подобрим следващия път? Искаме да чуем мнението ви!

Проучването за Конгрес 2014 вече е достъпно онлайн. Моля отделете пет минути, за да отговорите на тези въпроси, както и да ги използвате, за да помогнете за планирането на бъдещите конгреси.

Така че - независимо дали се влюбихте във вашия таблет или се изгубихте по пътя към съпътстващо събитие, или получихте пришки от танци по време на социалното събитие с музика от цял свят в понеделник вечер, моля да ни разкажете!

Английски
Френски
Испански
Арабски
Португалски
Немски
Шведски
Български
Руски